โดย ณพงศ์ (พี่เส่ย) เกิดเจริญ ที่ตั้ง 35 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 08-6103-6603 08-7508-8402

เส่ย “ท่านมาเยือนเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง”

รูปภาพ