โดย ณพงศ์ (พี่เส่ย) เกิดเจริญ ที่ตั้ง 35 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 08-6103-6603 08-7508-8402

เส่ย “ท่านมาเยือนเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง”

ติดต่อเรา


ร้านอาหารเส่ย

ที่ตั้ง 35 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 08-6103-6603 08-7508-8402 

อาหารเชลล์ชวนชิม โดย  ม.ร.ว.  ถนัดศรี  สวัสดิวัฒน์
ติดต่อสอบถามข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์:
โทร :
เรื่อง :
ข้อความ :